Bizim Size, Sizin Bize ve
Onların Hepimize İhtiyacı Var…

HAKKINDA

ODER Otizm Derneği; 1999 yılında otizmli bireylerin anne ve babaları tarafından kurulmuştur. Otizm konusunda yasalardaki eksikliklerin giderilmesi ya da uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için hak temelli çalışmalar yürütmektedir. Yönetim ofisi İzmir’de olmakla birlikte otizm alanında ilk olan web sitesi ve yürüttüğü örnek projeler nedeniyle ülke genelinde bilinen bir dernektir.

ODER herhangi bir okul ya da kurumun aile birliği derneği değildir, 350’den fazla resmi üyesi bulunmaktadır, ancak her ne kadar İzmir merkezli olsa da ülke genelindeki  tüm otizmli bireyler ve aileleri derneğimizin görev alanındadır.

Otizmli bireylerin yaşadıkları mağduriyetlerde hak arayışları için veya derneğin yürüttüğü spor, sanat, bilişim, eğitim vb. içerikli projelerde yer almak için resmi üye olma koşulu aranmaz. Tüm otizmli bireyler, her fırsattan eşit yararlanma hakkına sahiptir.

YÖNETİM EKİBİ

 • Ergin Güngör (Doruk’un Babası)
 • Yeşim Bayındır Zorlu (Beril’in Annesi)
 • Fazilet Eğilmez (Utku ve Emre’nin Annesi)
 • Fedai Ünal (Efe’nin babası)
 • Nihal Iğdır (Sarp’ın Annesi)
 • Semra Güngör(Doruk’un Annesi)
 • Süha Akçay (Ataberk’in Babası)
 • Nazmi Kurt (Toprak’ın Babası)
 • Prof. Dr. Ertuğrul Sabah (Gönüllü)
 • Dr. Orçun Berrakçay (Gönüllü)
 • Sema Uzel (Berkay’ın Annesi)
 • Hülya Arıcan (Eren’in Annesi)
 • Zeynep Koyunseven (Recep’in Annesi)
 • Nuri Aydın (Gönüllü)
 • Halide Kaşdemir (Batuhan’ın Annesi)
 • Ayşe Coşkun (Tuna’nın Annesi)

AMACIMIZ

 • Teşhis alan her otizmli bireyin toplumda var olabilmesi için yasal, toplumsal, ailesel ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu yönde çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 • Aileler, eğitimciler ve kamuoyu yararına seminer, kurs, sempozyum düzenlemek
 • Otizmli bireyler için spor, sanat, mesleki eğitim alanlarında hizmet üretmek/ürettirmek,
 • Kaynaştırma programının uygulanmasını sağlamak,
  Ortak amaçlı dernekler, vakıflar ve okullarla işbirliği yapmak.
 • Büyüyen otizmli bireyler için gerekli yaşam ve sosyal alanlarının hazırlanmasını, başarabilecekleri işlerde ve/veya korumalı işyerlerinde çalışmalarına imkan sağlamak.

BAŞARDIKLARIMIZ

Genel Eğitim ve Konferans
0
Uluslararası Sempozyum
0
Proje
0
İzot Konseri
0
 • Aileler, eğitimciler, çeşitli meslek grupları ve öğrenciler için yüzlerce konferans, toplantı, kurs vb. etkinlik düzenledik.
 • Ailelerimizin kaynaşması ve moral kazanması amaçlı yemek, piknik, konser ve şenlikler düzenledik.
 • Toplumu oluşturan tüm unsurların otizmi tanıması ve sosyal kabul için FARKINDALIK etkinlikleri yaptık. Televizyon ve radyo yayınlarında yer aldık. Web sitemiz ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk.
 • Derneğimiz 2011-2019 yılları arasında “İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu” ve “Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” üyesi olarak hizmet vermiştir.
 • Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla bu alanda çalışan, İzmir, Edirne, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya’daki 21 dernek ve 3 vakfın yer aldığı bir SİVİL TOPLUM HAREKETİ olan Otizm Platformunun ve platformun devamı niteliğindeki ODFED Otizm Dernekleri Federasyonu’nun kurucusudur. www.odfed.org
 • Otizm Platformu Dönem Koordinatörü olarak yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, ülkemizdeki otizmlilerin ihtiyaçları ve çözüm önerilerinden oluşan Türkiye’nin ilk “Otizm Eylem Planı” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından 2 Nisan 2013 de açıklanmıştır. Planın uygulamaya geçmesi için de takipçi olunmaktadır.
 • Başta Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi olmak üzere, çok çeşitli kurum ve kişi ile işbirliği yapılarak Sosyal Sorumluluk Projeleri gerçekleştirilmiş. Kimisi ile dezavantajlı bölgelerdeki okul ve sınıflara materyal desteği sağlanmış, kimisi ile otizmli bireyler ve ailelerine giysi, erzak yardımı yapılmıştır. Ama en çok sosyalleşme hedefli arkadaşlık projeleri, el becerisi ve üretim proejeleri hayata geçirilmiştir.
2016-Bugün
Müzik
İzot İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu

Derneğimizin yürüttüğü “Otizmle Dans Projesi” nin de etkisi ile otizmli bireyler müzikal yeteneklerini geliştirerek, başarıları ile var olmak arayışındaydılar. Tam da bu dönemde uzman müzik öğretmeni Dr.Orçun Berrakçay tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak “İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu” kurulmuştur. Derneğimizin doğal olarak destekçisi olduğu bu bağımsız gönüllüler topluluğu dört üye ile başladığı çalışmalarını şuan 60 civarında üyesi ile devam ettirmektedir. Sekiz yıldır gerek yurt dışında ve gerekse ülkemizde 180 konser vermiştir..

2014-2015
Dijital Destek
Ben de Başarabilirim Projesi

Bölgesel farklılıklar sebebi ile adil olarak eğitim hakkına sahip olamayan otizmli çocuklarımızın da tabletler yardımı ile doğru eğitim tekniklerine kavuşmasını hedeflediğimiz " BEN DE BAŞARABİLİRİM " isimli projemiz İZKA tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

2013-2015
Dans
Otizmle Dans Projesi

Sanat etkinlikleriyle otizmli bireylerin toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunmak, öğretmen adayları ile ilköğretim okulu öğretmen ve öğrencilerinin otizm konusunda farkındalıklarını arttırmak amacıyla hazırlanan “Otizmle Dans” projemiz Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında desteklenmiştir.

2011-2016
Sportif Destek
Sportif Alanların Oluşturulması Projesi

Spor’un otizmli bireylerin fiziksel ve bilişsel gelişimine katkısı, eğitimlerinde mutlak suretle yer alması bilimsel bir gerçektir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Karabağlar Belediyesi ve Balçova Belediyesi ile yapılan işbirlikleri sayesinde yüzlerce otizmli birey spor faaliyetlerinde yer alabilmiştir. Hedeflendiği gibi, farklı bölgelerde ve ulaşılabilir koşullarda otizmli bireylere hizmet veren özel spor kulüplerinin faaliyete geçmesi ile bu çalışmalar sonlandırılmıştır.

2009-2010
Kaynaştırma
Kaynaştırma Etkinliğini Arttırma Projesi

Okullarda kaynaştırma öğrencilerinin çoğalmasını, yapılan çalışmaların etkinliğini arttırmayı hedefleyen ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılan projemiz İZKA tarafından desteklenmiştir. 4 ilçede uygulanarak diğer okul ve öğretmenlere örnek oluşturulmuştur. Proje sonucunda öğretmenler için CD ve kitaplar hazırlanmış, ücretsiz dağıtımları devam etmektedir.

2008
İkinci Uluslararası Sempozyum
II.Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu

Ege Üniversitesi ile II.Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu’nu, 500 ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdik.

2005
İlk Uluslararası Sempozyum
Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Türkiye’de ilk defa Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu’nu, 400 ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdik.

Otizm Platformu

Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla bu alanda çalışan, İzmir, Edirne, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya’daki 21 dernek ve 3 vakfın yer aldığı bir SİVİL TOPLUM HAREKETİ olan Otizm Platformunun ve platformun devamı niteliğindeki ODFED Otizm Dernekleri Federasyonu’nun kurucusudur.  www.odfed.org

Otizm Eylem Planı

Otizm Eylem Planı; otizmli bireylerin, toplumsal hizmetlerden diğer bireylerle eşit yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile yapılan uzun soluklu çalışmalar neticesinde 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanmış, 2016-2019 yılları arasında uygulanması öngörülerek, yürürlüğe girmiştir. 6 başlık altında toplanan ve 26 tedbir bulunan Otizm Eylem Planı’nda her bir hedef Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, YÖK gibi kurumların sorumluluğuna verilmiştir. Plan, halihazırda öngörülen zamanda hayata geçirilememiştir.

BİZE ULAŞIN