13 Kasım 2018

Amaçlarımız

 • Otizm konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, araştırmaları desteklemek, planlamak, gerçekleştirmek ve denetlenmesini sağlamak.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili bölümleri, dernek ve örgütlerle, konunun uzmanlarıyla işbirliği yaparak otizmi tanıtıcı, aileleri, eğitimcileri ve kamuoyunu bilinçlendirici toplantı, seminer, panel, kurs, konferans, sempozyum vb. etkinlikleri düzenlemek, sürekli ve süreksiz kitap, dergi, broşür, el ilanı, afiş bastırmak ve yayınlamak, film, belgesel, dia, audio/video kasetler ve CD, disket gibi sanal ortam iletişim araçlarını hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlamak.
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim veren (engelli çocuklara) kuruluşlardaki personelin otizm konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda görevli test ve değerlendirme, rehberlik ve özel eğitim personelinin otizm konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Sağlık Bakanlığı kuruluşları ile temasta bulunarak, çocuk sağlığı ile ilgili tüm personelin otizm konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak. Otizmli çocukların sağlık kuruluşlarındaki problemlerini çözümlemek üzere çalışmalar yapmak.
 • Çalışma konuları ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini ve yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak raporlar hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek. Diğer resmi ve özel kuruluşların otizmi tanımasını sağlamak.
 • Otizmli çocuklara erken tanı koyulmasını sağlamak.
 • Bu çocukların bireysel özelliklerine uygun eğitim ve öğretimi erken yaşlarda almalarını temin ederek, mümkün olan çabuklukta topluma kazandırılmalarını sağlamak.
 • Otizmli çocukları kaynaştırma programı doğrultusunda normal okul, eğitim kurumlarında akranları normal çocuklarla birlikte eğitim almalarını sağlamak.
 • Çocukların geleceklerine ilişkin problemlerini çözmek, iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tüm çocukların birarada eğitim görebileceği, kendi potansiyelleri içinde üretim yapabilecekleri, sanatla ilgili aktivitelerde ve spor faaliyetlerinde bulanabilecekleri, gerekirse devamlı kalabilecekleri bir okul, bakım yurdu ve yerleşim birimleri yaptırmak.
 • Otizmli çocukların bedensel gelişimlerini sağlamak amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temaslarda bulunarak, devletin ilgili tesislerinden yararlandırılmalarını sağlamak.
 • Yurt dışında bu konularda çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve kişilerle karşılıklı işbirliğine gidilerek, eğitimci rotasyonu, araç-gereç, yazılı kaynak temini gibi her türlü eğitim ve tedavi amaçlı faaliyetlerinde bulunmak.
 • Otizmli çocukların bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak amacıyla dinlenme yerleri, yaz kampları, çocuk klüpleri kurulmasını sağlamak.
  Benzer amaçla kurulmuş dernekler, vakıflar ve okullarla işbirliği yapmak.
 • Otizmli çocuklara eğitim veren normal okullara ve rehabilitasyon merkezlerine gereken desteği sağlamak (Personel, materyal, bilgi ve deneyim vb.) bu okulların ve eğitimcilerin teşvik edilmesini ve deneyimlerinin ilgili kimselere aktarılmasını sağlamak, gerekirse özel eğitim ve öğretim kurumları açmak.