ODER Otizm Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimiz ODER’in Olağan Genel Kurul Duyurusudur.

Genel Kurul toplantısı, tüzüğümüz ve 05.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereği, aşağıdaki gündem ile  7 Şubat 2018 Çarşamba günü, saat 19.30’da Kültürpark’da bulunan B.Ş.B. Sosyal Projeler Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Olağan Genel Kurul toplantısı  14 Şubat 2018 Çarşamba günü, saat 20.00’de aynı adreste yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2. Divan’ın oluşturulması

3. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması

  1. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
  2. Tüzük Değişikliği ve diğer kararların oylanması
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Otizm Dernekleri Federasyonu delegelerinin seçimi
  4. Dilek ve temenniler
  5. Kapanış